fuip
İletişim Platformu
Kitle Fonlaması Tebliğinin m. 12/7 uyarınca, fonbulucu kayıtlı ve doğrulanmış üyelerinin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanıyan ve aracılık faaliyetinde bulunmayan, yatırımcıların platformda yayınlanan kampanyalardan aldıkları şirket paylarının kendi aralarında devirleri için satış ilanları verebileceği platformdur.